Чи дійсно існує в Україні клас «грантожерів», які витрачають міжнародну допомогу на непотріб?

Привертають увагу неодноразові на протязі 2010-2011 рр. звинувачення з боку представників уряду та депутатського корпусу на адресу громадянських інституцій у так званому «грантожерстві», тобто неефективному використанні донорської допомоги, при цьому остання розглядається як така, що часто має сумнівні цілі та не відповідає внутрішній державній політиці. Одночасно громадянське суспільство та міжнародне товариство стали свідками розробки парламентом законопроекту, який покликаний забезпечити контроль за фінансуванням громадських організацій в Україні таким чином, щоб забезпечити їх фінансування виключно за рахунок коштів громадян України, тобто без залучення зарубіжних фондів .

Якщо ми проаналізуємо ситуацію у цій сфері за останні роки, то ми побачимо, що лише Європейська Комісія та Рада Європи у 2009-2010 роках реалізовували шість проектів в області верховенства права та захисту прав людини. Інші донори здійснюють допомогу щонайменше за трьома пріоритетними напрямками в галузі захисту прав людини – розвиток судової системи (USAID), підтримка системи кримінальної юстиції (ОБСЄ, CIDA, SIDA, Департамент юстиції США) та доступ до правосуддя (голандська програма MATRA, Інститут відкритого суспільства). До числа постійних донорів входять уряди США, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Канади, Швейцарії та Швеції, а також Програма розвитку ООН. Навіть Японія надає певну підтримку Україні в області демократичних ініціатив та моніторингу виборчого процесу. Провідна роль при цьому належить Європейському Союзу та уряду США, якщо брати за індикатор розмір асигнувань, виділених під реалізацію проектів та спільних програм. Серед приватних донорів найбільш помітну роль відіграють такі благодійні інституції, як Фонд Джорджа Сороса та Фонд Чарльза Стюарта Мотта.

Уряд США на сьогодні є найбільшим донором у сфері підтримки прав людини та розвитку демократії в Україні. Бюджет USAID, наприклад, в 2010 році для України склав 96 млн. 47 тис. дол. США, в тому числі на Програму підтримки верховенства права та прав людини – 5 млн. 719 тис. дол. США, Програму розвитку громадянського суспільства - 15 млн. 324 тис. дол. США .

На відміну від зазначених заходів у сфері верховенства права та захисту прав людини, Програма USAID з розвитку громадянського суспільства надає перевагу зусиллям у сфері розвитку громадянського суспільства, результатом яких має стати розвиток громадської активності та зміцнення потенціалу НУО, що зазвичай стосується підтримки політичних та соціальних прав громадян. Ці напрямки у 2008 році реалізовувалися в межах проекту «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER) та програм Фонду «Євразія». 

Ресурси наступного джерела допомоги, американської організації NED, із середнім щорічним розміром бюджету для України приблизно у 2 млн. 200 тис. дол. США, спрямовуються на більш широку мережу неурядових організацій, які працюють у сфері захисту прав людини. У 2009 році таку підтримку отримали 49 українських організацій із загальним річним бюджетом 2 млн. 888 тис. дол. США. Серед напрямків підтримки слід зазначити сприяння реалізації громадянами України своїх політичних прав (приблизно 486, 3 тис. дол. США); забезпечення моніторингу та аналізу дотримання прав людини в Україні (471, 2 тис. дол. США); підтримка свободи слова та доступу до інформації (401, 598 тис. дол. США); заходи, спрямовані на захист прав жінок (81, 5 тис. дол. США), свободи переконань (42 тис. дол. США), права на приватність (28, 7 тис. дол. США) .

Європейський Союз протягом 2010-2011 рр. здійснює підтримку України шляхом реалізації близько 250 проектів, захисту прав людини стосувалися четверо з них: «Створення національної системи попередження катувань та поганого поводження в Україні» (бюджет € 696, 680.00 спільно з Радою Європи), «Правовий та соціальний захист дітей шукачів притулку та біженців в Україні» (бюджет € 960, 000.00), «Зміцнення національних механізмів та ресурсів щодо ліквідації торгівлі дітьми в Україні» (бюджет € 596, 559.00), «Права жінок та дітей в Україні» (бюджет € 1, 080, 000.00 спільно з Радою Європи) . Інші програми ЄС у галузі верховенства права спрямовані на підвищення ефективності судової системи (бюджет € 10, 321, 800.00) , навчання державних службовців (бюджет € 1, 075, 000.00) та підвищення кваліфікації суддів (бюджет € 1, 100, 000.00) .

Рада Європи, як один із найвпливовіших донорів, певний обсяг допомоги реалізує в рамках спільних проектів, які випливають із договорів як з Європейською комісією, так й з державами-членами РЄ і державами зі статусом спостерігача . Таким, наприклад, є проект “Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю у країнах Південного Кавказу, Молдові й Україні”, розрахований на реалізацію протягом 2009-2011 рр. спільно з Європейською комісією . План був ухвалений Комітетом Міністрів Ради Європи на початку липня 2008 року із безпрецедентним за обсягами за весь період членства України в Раді Європи бюджетом в обсязі близько 25 млн. євро . 

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні представляє міжнародну агенцію, яка забезпечує ефективне використання коштів, надісланих країнами-членами ООН, для підтримки демократичних інновацій. Механізми захисту прав людини наразі є ключовим елементом наступних проектів ПРООН:

- «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості» (01.09.2008 - 01.09.2010). Бюджет проекту становить 290 тис дол. США .

- «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (15.09.2008 - 15.09.2011). Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та Програми розвитку ООН. Бюджет 2010 року становив 2 млн. 415 тис. 993 дол. США .

- «Програма розвитку та інтеграції Криму» (01.01.1995 - 30.06.2011). Програму, створена у відповідь на складні проблеми соціального та економічного характеру, посилені питанням депортованих етнічних груп, наразі забезпечила доступ близько 200 тис. сільських жителів до якісних соціальних і комунальних послуг. Освоєні протягом 2005-2010 рр. кошти складають 11 млн. 200 тис. дол. США .

- «Розвиток громадянського суспільства» (01.01.2009 - 30.06.2012). Проект впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні спільно з місцевими та міжнародними партнерами та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012 рр. Загальний бюджет проекту становить близько 3, 5 млн. дол. США .

Посольство Великої Британії у 2008-2010 роках, окрім партнерської участі у спільних програмах та заходах, підтримало проект «Кожен має право працювати: Партнерство заради створення можливостей працевлаштування молоді з інвалідністю» із загальним бюджетом 140 тис.фунтів. 

Канадська міжнародна агенція розвитку (CIDA) була одним з перших міжнародних донорів, які надали допомогу Україні в перші роки незалежності. Наразі у фокусі програм CIDA в Україні знаходяться питання підтримки принципів демократичного управління, верховенства права, гендерної рівності, дотримання прав та свобод . Загальний бюджет донорської допомоги у 200 тис. дол. США в 2010-2011 рр. переважно був призначений для захисту прав дітей, інвалідів, осіб похилого віку, розвитку рівності жінок та протидії ксенофобії .

Посольство Німеччини у 2010 році підтримало в Україні чотири правозахисних проекти на суму в еквіваленті 104 тис. євро: „Зміцнюємо сім’ї - захищаємо права дітей”, „Права жінок у суді”, „Проти насилля у сім’ї”, „Мініпроект Крим/Буковина” (захист прав етнічних меншин) . У 2009 році перевага також була надана проектам із захисту прав вразливих груп та протидії катуванню: „Проти торгівлі людьми – музикою перебороти мовчання“, „Проти сексуальної експлуатації дітей“, „Зміцнення системи прийомного батьківства в Україні“, «Міжетнічний літній молодіжний табір „Джерело толерантності“, „Проти катувань і поганого поводження в тюрмах“.

Посольство Нідерландів так само, як і посольства США та Канади, надає донорську допомогу у сфері захисту прав людини через спеціальну програму MATRA. Програма спрямована на сприяння країнам Південної та Східної Європи у розбудові демократичного суспільства, керованого за принципами верховенства права. В Україні, наприклад, з 2004 року MATRA підтримала 16 спільних проектів у цій галузі . Як правило, річний бюджет Програми приблизно у 300-350 тис. євро розподіляється таким чином, що на проекти у сфері захисту прав людини та прав етнічних меншин припадає 13% бюджету, ще 11% бюджету надаються проектам в сфері забезпечення свободи слова та підтримки національних ЗМІ . 

Посольством Швеції протягом 1995-2006 рр. було виділено 71 мільйон доларів США з метою підтримки реформ, що мали забезпечити інтеграцію України до європейських структур. Донорська допомога Швеції надходить через Шведську міжнародну агенцію розвитку (SIDA). Річний обсяг допомоги Україні складав у шведських кронах близько 180 мільйонів на 2009 рік, близько 200 мільйонів - на 2010 рік і близько 220 мільйонів на період 2011-2013 років . Підтримка уряду Швеції традиційно здійснюється у двох стратегічних напрямках - демократичне врядування та права людини; природні ресурси та навколишнє природне середовище. 

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ), як частина мережі Інституту відкритого суспільства, заснованого Дж.Соросом, працює в Україні з 1990 року. МФВ залишається однією з найбільших благодійних фундацій в Україні з щорічним бюджетом до 7 млн. дол. США для сприяння неурядовим організаціям в сфері становлення відкритого, демократичного суспільства.

У 2009 році Фондом було підтримано понад 550 проектів для здійснення суспільно важливих громадських ініціатив, виділивши для цього 6, 5 млн. дол. США. Зокрема, програма «Верховенство права» підтримала 64 проекти в галузі забезпечення прав людини на суму 1млн. 305 тис. 547 дол. США, що у загальній сумі проектів склало частку 21.64%. Серед основних пріоритетів програма розглянула доступ до правосуддя (11 проектів з бюджетом $ 481675), судовий захист прав людини (5 проектів з бюджетом $ 87057), доступ до інформації (10 проектів з бюджетом $ 132973), моніторинг прав людини (4 проекти з бюджетом $ 71946), просвітництво в галузі прав людини (10 проектів з бюджетом $ 158457), посилення правових можливостей бідних верств населення (6 проектів з бюджетом $ 158289), реформування кримінальної юстиції (9 проектів з бюджетом $ 93015), сприяння реформуванню кримінально-виконавчої системи (8 проектів з бюджетом $ 112685).

Фонд Чарльза Стюарта Мотта надає підтримку українським неурядовим організаціям в сфері розбудови громадянського суспільства, юридичної підтримки та захисту прав населення. Протягом 2008-2011 років донорська допомога була отримана такими громадськими організаціями, як Українська Гельсінська спілка з прав людини (бюджет 200 тис. дол. США ), Комітет виборців України (бюджет 140 тис. дол. США ), Громадянська мережа ОПОРА (бюджет 100 тис. дол. США), Фонд відкритого суспільства (бюджет 100 тис. дол. США), Фонд «Європа XXI» (бюджет 100 тис. дол. США), Ресурсний центр «ГУРТ» (бюджет 90 тис. дол. США). З 2011 року до числа зазначених організацій приєднався Інститут громадянського суспільства (бюджет 100 тис. дол. США).

Загальний внесок світової спільноти в розбудову механізмів захисту прав людини в України досить складно піддати диференційованому розрахунку, оскільки вплив донорської допомоги тим чи іншим чином завжди має одним з результатів покращення стану справ в цій галузі. Ми можемо лише констатувати, що програми, спрямовані на підтримку принципів верховенства права, прав людини та демократичного врядування, протягом минулого 2010 року мали бюджет понад 60, 4 млн. дол. США із наступним розподілом серед основних донорів:

Суб’єкт донорської допомоги Розмір (дол. США)

1. USAID 21 млн. 043 тис.

2. Європейський Союз 14 млн. 832 тис.

3. Посольство Канади 6 млн. 592 тис.

4. ПРООН 4 млн. 290 тис.

5. Посольство Швейцарії 3 млн. 075 тис.

6. NED 2 млн. 200 тис.

7. Міжнародний фонд “Відродження” 1млн. 305 тис.

8. SIDA 1 млн. 271 тис.

9. Офіс Координатора проектів ОБСЄ 770 тис.

10. Програма демократичних грантів (США) 420 тис.

11. Фонд Чарльза Стюарта Мотта 340 тис.

12. CIDA 200 тис.

13. Посольство Німеччини 148 тис.

14. Посольство Великої Британії 116 тис.

15. Посольство Нідерландів 106 тис.

Однією з причин складності вимірювання як загальної цифри асигнувань, так й оцінки ефективності використання наданої допомоги є відсутність відповідних координаційних механізмів на державному рівні. Позиція держави з питань залучення донорських коштів є досить суперечливою через політичну складову, зокрема – через неузгодженість зовнішньої та внутрішньої доктрини розвитку України.

Загальна сума міжнародної благодійної допомоги, отриманої державними установами України в 2010 р. становить, таким чином, близько 30 млн. 832 тис. 900 доларів США, тобто 51% від річного обсягу допомоги. Проте цей відсоток є значно більшим з урахуванням проектів Ради Європи та програми USAID, які протягом минулого року надали методичну та технічну допомогу більше 2500 працівникам судових органів, а також підвищили фаховий потенціал 484 судів.

То хто ж є «грантожерами» в нашій країні, якщо більшість міжнародної допомоги отримує не громадські організації, а урядовий сектор? При цьому для урядовців та депутатів не є секретом, що протягом останніх 4 років донори надають пріоритет саме державному сектору, суттєво зменшивши фінансування інституцій громадянського суспільства до однієї третини власних бюджетів .

Інформація - Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, фото-заставка (СС) - origamidon

Автор
співзасновник Великої Ідеї

Зрозумілі поради, завдяки яким бізнес зможе вийти на краудфандинг, а значить залучити ресурси, підвищити впізнаваність свого бренду та зростити спроможність команди.

Роберт Халф дослідив відмінності роботи представників різних поколінь на робочому місці. Директорів компаній запитували: «У якій із наведених сфер ви бачите найбільші відмінності серед співробітників вашої компанії різних поколінь?» 30% відповіли, що в навичках спілкування, 26% — адаптації до змін, 23% відповіли, що в технічних навичках. Тільки 7% відповіли, що люди різних поколінь не відрізняються в роботі.