GO! Garage Gang

 GO! Garage Gang

15%

102 доброчинці

76 347зібрано (з 485 000 грн)

0 год. залишилось

Збір коштів завершено

«Гараж Генг» – громадська організація, що розвивається в напрямку трансформаційних змін в Україні. Понад сім років ми послідовно втілюємо місію «Креативні міста. Життєзарадні спільноти». В 2016–2018 роках нашим фокусом є соціальна і економічна реалізація талантів в містах як драйвера в процесі трансформації якості життя в країні.

Блог

Відомості про здійснення проєкту

«Гараж Генг» працює з 2009 року і не тотожний «Спільнокошту», хоча це одна із наших найпопулярніших програм. «Гараж Генг» не обмежений програмою «Код Міста», хоча ця ініціатива поєднує нас з широкою мережею проектів і спільнот.

Ми команда, яка безперервно вдосконалює свої підходи та інструменти, розширює партнерства та мобілізує ресурси, щоб уможливлювати вихід України на нову траєкторію росту. В цьому полі ми гуртуємо однодумців, яким, як і нам, важливо мати змістовну візію та добру волю втілювати її у часі та просторі.


Ідеалом успіху стратегії «Гараж Генг» є здатність людей та громад оперативно давати собі раду перед обличчям нових викликів. А також –  суттєво впливати на сценарії, в яких присутній інтерес майбутніх поколінь. Для розвитку такої опірності суспільства Україна потребує культуру розуміння, доповнення і компенсації зусиль талантів в різних сферах.

Давайте поговоримо про міста

Міста ворожі до апатії. Міста пропонують дивацтва. Міста формують величезний спектр талантів і технологій. Місто є джерелом інформації. Місто розвивається у взаємодії з іншими містами. Саме з такими сенсами «Гараж Генг» працює в рамках трирічної програми «Код міста», яка триває до 2017 року.

Висновки, які робить економіст Річард Флоріда, дозволяють йому стверджувати, що розвинуті міські простори мають вирішальний вплив на відчуття щастя містян. На рівні з особистими відносинами і професійною сатисфакцією, простори міст – третя опора благополуччя. 

З огляду на це «Гараж Генг» у партнерстві з архітектурною студією «Формографія» з початку 2016 року створює стратегічний алгоритм конвертації занедбаних міських ландшафтів в ключові міські магніти в рамках ініціативи «Урбаністичний простір Солом'янка» в Києві. Вам варто завітати до нас на науково-мистецьку платформу «Острів», щоб почути детально про модель роботи цієї ініціативи та зрозуміти, як можна застосувати її в своєму районі.

Втілення «OneCrew»

Любко Дереш, письменник:

«Ґередж ґенґ» на сьогодні є організацією-лідером у сфері розробки технологій соціальних перетворень та впровадження інноваційних методів роботи з міським середовищем, малими общинами та творчим потенціалом міських і міжміських ареалів.
«Ґередж ґенґ» є одним із перших в Україні аналітично-трансформаційних центрів, які працюють з аналітикою 2.0 (аналітикою слабких сигналів)  – даними, що важко надаються для формалізації, оскільки є глибоко зануреними у соціальний та технологічний контекст і не піддаються звичайному аналітичному дослідженню. Дані такого порядку при спробі виокремити їх часто просто перестають існувати, розпадаючись на інформаційний шум, однак технології «Ґередж ґенґ» дозволяють не лише фіксувати наявність даних 2.0, але й успішно працювати з ними, використовуючи їх за основу для розробки своїх стратегій. Продуктивність роботи «Ґередж ґенґ» свідчить про те, що даний тип аналітики і осмислення проблем в ключі даних 2.0 цілком життєздатний та ефективний і є незамінним там, де не працюють, або працюють у над-затратному режимі, інструменти лінійної аналітики 1.0.
«Ґередж ґенґ» виділяються своїм яскраво вираженим процесно-орієнтованим, організмічним підходом, що базується на розумінні міських та соціальних середовищ як живих систем, котрим притаманна логіка росту і розвитку живого об’єкта, а не автоматична динаміка механістичного середовища. Ефективність взаємодії з соціальним середовищем в організмічному ключі різко зростає у порівнянні з механістичним підходом і має виражений довготерміновий ефект. Потенціал щодо розроблення та впровадження цих наразі мало представлених в Україні новаторських форм аналітики та трансформаційної роботи говорить про високий рівень кваліфікації «Ґередж ґенґ» і робить їх однією з передових компаній на ринку урбаністичних соціотехнологій, що тільки починає становлюватися в нашій країні.

 Як ти створюєш своє місто?

Команді «Гараж Генг» властиво думати про майбутнє міст в термінах розвитку і включеності в світові процеси. В ході міркувань ми зрозуміли, що українські міста, які зацікавлені побачити свій вплив в глобальному світі мають справитись з трьома першочерговими локальними викликами:

1. інтелектуалізація міста;

2. взаємозв'язок міста з державою;

3. якість суспільного діалогу.

Мобільність талантів та зростаюче залучення громадян до трансформації локальних спільнот є рушійними факторами росту соціального, креативного та енергоефективного підприємництва. Місто, яке створює умови для прогресивного і радикального пізнання, стає центром тяжіння для талантів та інвесторів.

В кінцевому результаті йдеться про систему ухвалення поінформованих рішень на основі даних та безперервного зворотного зв’язку. Але в першу чергу мова йде про усвідомлення серед найширшого кола людей в містах, що світ ніколи не був простим, і він дедалі ускладнюється.

Більшість з нас погодиться, що життя трохи складніше, ніж про нього нам розповідає гасло на сітілайті. Правду кажучи, філософія для роботи з цим викликом вже сформульована, озвучена і широко вітається в межах суспільного консенсусу: навчання впродовж життя. Люди, що свідомо актуалізуюють знання і навики, спроможні давати собі раду з плинністю сучасного світу.  

В умовах, коли старі норми вже не діють, а нові – ще в процесі формування, українці мають зробити ставку на свою адаптивність, і невпинно оновлювати власні способи взаємодії зі світом.

Це зрозуміло для багатьох з нас. Наступний крок – впровадження різноманітних доступних сервісів та продуктів для людей з прагненнями зробити стратегічний внесок у персональний та суспільний розвиток.

В цьому полі «Гараж Генг» продовжує делегувати знання про стратегії краудфандингу через формат «Майстерні Спільнокошту». Започатковує освітню програму «Інгредієнти росту» для лідерів соціального, креативного і зеленого підприємництва, яка триватиме три роки. Наша мета здизайнувати програму, яка дозволить лідерам моделювати власні ініціативи від рішення до його масштабування.

Крім того, «Гараж Генг» в ролі одного з чотирьох якірних партнерів взяв частину відповідальності за побудову нової освітньої платформи на базі ревіталізованого заводу в Івано-Франківську. Цей простір вже на рівні прототипу консолідує гравців інноваційної економіки регіону. Ми переконані, що місто, яке знає, як заміксувати людський і фінансовий капітали, має всі шанси перевершити себе і приємно здивувати світ.

Міста формують культурні та економічні зв’язки, і можуть взаємодіяти напряму з іншими містами. «Міста є природним магнітом, який притягує необхідні інновації та має критичну масу для їхньої реалізації. Однак справді важливі зміни мають випливати з комунікації між містом і державою, а також нашим культурним світоглядом, який дозволить їм відбутись» – наголошує розробник моделі креативного міста, Чарльз Лендрі.

Потрібен масштаб, екосистема і горизонт планування. Потрібна інклюзивна логіка на всіх рівнях та у всіх напрямках. Новий інструментарій на платформі соціальних інновацій «Велика ідея», (створеної «Гараж Генг» ще в 2010 році) сприятиме формуванню поінформованих рішень в площинах соціального лідерства та стратегічної філантропії.

Бар’єри, які ми помічаємо в ході реалізації нашої стратегії:

1. мало людей уявляють себе активними у розвитку локальних спільнот через відсутність інструментів оцінки власного впливу;

2. низьке усвідомлення ролі екосистеми для сталості розвитку в умовах постконфліктного і постіндустріального середовища;

3. слабка зв’язність гравців в екосистемі через низьке розуміння того, хто чим займається і як спільно діяти для руху вздовж нової траєкторії.


Ступінь відповідальності кожного з нас виріс. Ми почали тяжіти до побудови мережевих зв’язків. Якість діалогу на всіх рівнях мережі посилює окремих соціальних суб'єктів, учасників ринку, державних операторів. Водночас якісний процес діалогу також критично необхідний для спільних дій у багатосторонніх партнерських відносинах між різними сферами. Завдяки цим динамічним партнерствам, ми – Україна – отримаємо енергію на боротьбу з кризами і на стимулювання стійкого і всебічного зростання в наших громадах.

«Форум Cталості» – це щорічний розширений діалог започаткований нашою організацією в 2016, щоб виявляти оптимальну траєкторію протікання процесу пізнання і співдії між громадянськими лідерами, освітніми інноваторами, креативними підприємцями, бізнес-активістами та державними управлінцями.

Цей діалог заснований на актуалізації аутентичної позиції учасників і створенні умов для спільного міркування в конкретних і важливих для всіх учасників контекстах. Таким чином ми відходимо від застарілих шаблонів ізоляціїї, патерналізму та антагонізму та наближуємось до розуміння принципів побудови життєзарадних спільнот.


Україна гостро потребує екосистему для соціальних інновацій, творчого підприємництва та виробництва стійких рішень. Проте більшість проблем, які є найбільш складними і найбільш важливими для наших спільнот, неможливо зрозуміти, а тим більше вирішити, без співдії талантів освітнього, творчого, приватного та публічного секторів.

Бюджет


Інституційний краудфандинг для ГО «Гараж Генг» дозволяє нашим однодумцям долучитися до реалізації стратегії організації, підтримки наших активностей, які безпосередньо спрямовані на її втілення, вдосконалення існуючих та розробки нових інструментів на платформі «Велика Ідея». 
Ми працюємо над створенням Гайду для Спільнокошту, який повинен у простій та зрозумілій
формі розповісти про усі особливості користування Спільнокоштом, як інструментом. 
Також додаткове фінансування потрібне для продовження програми «Код Міста» в малих містах та розвитку програми взаємодії громадських ініціатив та бізнесу BeNice&Instrumental у 2017 році.

З детальним бюджетом можна ознайомитись за посиланням




Винагороди

Підтримайте проєкт та оберіть винагороду

 • Внесок від 50 грн

  наліпка програми Код Міста та листівка Майстерні Спільнокошту

  3 доброчинці

  97 залишилось

 • Внесок від 80 грн

  один з випусків журналу Non Stop

  1 доброчинець

  1 залишилось

 • Внесок від 100 грн

  блокнот та наліпка програми Код Міста

  5 доброчинців

  15 залишилось

 • Внесок від 100 грн

  блокнот від Громадського радіо

  4 доброчинці

  1 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  блокнот з українськими діячами на вибір від ілюстраторів Pictoric

  0 доброчинців

  10 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  сертифікат на придбання речей у благодійному магазині "Ласка" на 150 грн.

  3 доброчинці

  7 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  4 листівки-колажі з українськими приказками про взаємодію та взаємопосилення, створені у колаборації з Світланою Островською

  2 доброчинці

  18 залишилось

 • Внесок від 200 грн

  комплект з 2 та 3 номеру міського журналу Крафт

  0 доброчинців

  2 залишилось

 • Внесок від 200 грн

  набір з 4 арт-листівок з містами проекту "Метамісто": Кременчук, Славутич, Нетішин-Острог, Слов'янськ-Краматорськ

  2 доброчинці

  18 залишилось

 • Внесок від 300 грн

  музичний альбом з автографами від музикантів гурту "Жадан і Собаки"

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 300 грн

  Сумки з принтами на вибір від ілюстраторів Pictoric

  4 доброчинці

  6 залишилось

 • Внесок від 300 грн

  копія алфавіту художниці Алевтини Кахідзе "Людина – зоряне небо, людина – всесвіт” формату А4, алфавіт гендерно рівний як дві "Н"

  0 доброчинців

  10 залишилось

 • Внесок від 300 грн

  Книга від Центру Сучасного Мистецтва - "Культура.Завтра"

  0 доброчинців

  5 залишилось

 • Внесок від 300 грн

  Оздобник думок та дій - 2 з підписом від команди Гараж Генг

  8 доброчинців

  17 залишилось

 • Внесок від 350 грн

  Книга від Центру Сучасного Мистецтва - "Як писати про культуру?"

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 400 грн

  журнал La Boussole у подарунковій упаковці з підписом від редакції

  1 доброчинець

  1 залишилось

 • Внесок від 400 грн

  Книга від видавництва Huss - Сара Торнтон "33 митці у 3 актах"

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 500 грн

  комбінований модульний декор від Zelenew з 3 елементів на стіну з опціями (дзеркало, плитка з гачками, поличка для ключів і просто декоративний елемент)

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 500 грн

  майстер-клас з приготування кави у джезві від координаторки Спільнокошту, віце-чемпіона України з приготування кави у джезві Світлани Колодій

  0 доброчинців

  5 залишилось

 • Внесок від 500 грн

  солодкі смаколики-сюрприз від учасниці команди Спільнокошту Олі Логвиновської

  0 доброчинців

  5 залишилось

 • Внесок від 550 грн

  Книга від видавництва Huss - Галина Скляренко "Сучасне мистецтво України. Портрети художників"

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 600 грн

  Книга від видавництва Huss - каталог "BIRUCHIY 2015"

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 600 грн

  футболки від ілюстраторів Pictoric з нанесенням будь-якого портрету Діячів України на вибір

  2 доброчинці

  8 залишилось

 • Внесок від 700 грн

  воркшоп від “Дитячих географій” для дитячої компанії

  1 доброчинець

  2 залишилось

 • Внесок від 850 грн

  зустріч-прогулянка з командою Гараж Генг

  1 доброчинець

  2 залишилось

 • Внесок від 1000 грн

  Двотомний альбом-книга малюнків, карикатур, дружніх шаржів художника та музиканта Юрія Журавля КАРИКА-ДУРКА

  1 доброчинець

  2 залишилось

 • Внесок від 1000 грн

  консультація з експертом Гараж Генг за напрямками роботи на вибір

  0 доброчинців

  10 залишилось

 • Внесок від 1300 грн

  тримісячний сертифікат на безкоштовне використання сервісу перевірки написання англійської Grammarly

  2 доброчинці

  8 залишилось

 • Внесок від 3000 грн

  оригінал акцидентного алфавіту "Людина – зоряне небо, людина – всесвіт” на аркуші А1 від художниці Алевтини Кахідзе, алфавіт генедерно рівний як дві "Н"

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 3000 грн

  проведення Майстерні Спільнокошту для вашої команди до 10 людей тривалістю 1 день

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 5000 грн

  персональний коучинг від Президентки Гараж Генг Ірини Соловей

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 7000 грн

  можливість стати учасником команди Гараж Генг на 3 дні

  0 доброчинців

  3 залишилось

 • Внесок від 10000 грн

  мистецька робота дизайн-студії Formografia - комплекс з 6 балансуючих лавок, зв'язаних між собою ланцюгами

  0 доброчинців

  1 залишилось

 • Внесок від 100 грн

  сертифікат на придбання книжок у онлайн-книгарні ВсіКниги на 100 грн.

  3 доброчинці

  0 залишилось

 • Внесок від 150 грн

  чашка від Громадського радіо

  2 доброчинці

  0 залишилось

 • Внесок від 250 грн

  унікальне авторське керамічне горнятко з ложкою від Jeramica

  3 доброчинці

  0 залишилось

 • Внесок від 1000 грн

  "Бібліотека Platfor.ma" – міні-бібліотека з 5-7 улюблених книжок кожного з членів редакції Platfor.ma

  1 доброчинець

  0 залишилось

Контакти проєкту

Соціальні мережі та інші посилання проєкту

Команда

Спільнокошт

Внески доброчинців у проєкт

Ділитись з друзями

Цікаво також

10 проєктів зараз чекають на твою підтримку

Будь ласка, авторизуйтесь!

Заповніть всі поля, щоб увійти в особистий кабінет.

Реєстрація

Заповніть всі поля, щоб приєднатися до Великої Ідеї.

Забули пароль? Натисніть, щоб відновити.

Або швидко зареєструйтеся

Натискаючи кнопку 'Зареєструватися' ви погоджуєтесь з умовами конфіденційності, правилами сайту та спільнокошту.

Відновлення паролю

Введіть зареєстрованний email, щоб отримати інструкцію по відновленню паролю.

Новий пароль

Встановіть новий пароль для вашого акаунта на Big Idea.

Відновлення паролю

Якщо ваш email було зареєстровано, ви отримаєте інструкція по відновленню пароля на пошту.

Ваш пароль було змінено. За бажанням ви можете його змінити також в особистому кабінеті.

Постав питання команді проєкту