Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів

 Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів

38%

49 доброчинців

41 483зібрано (з 108 940 грн)

0 год. залишилось

Друк збірки світлин, що створені військовослужбовцями ЗСУ. ~ Photographs from the frontline. Diary of the collective memories. A photobook of pictures taken by the Ukrainian soldiers on the frontline.

Цей проект має на меті зберегти спільний колективний досвід через фотографії, зроблені на передовій. Крім того, цей проект є свідченням стійкості українців, адже вони залишаються творцями свого життя навіть тоді, коли ризикують ним заради майбутнього своєї країни.

This project aims to save shared collective experience through photographs taken on the frontline. Moreover, this project is a witness of Ukrainians’ resilience, since they remain the authors of their lives even when they risk it for their country’s future. My name is Alexandra Clod, I am a photo and video artist and a psychologist.

Last summer I decided to do a participative project about the collective memory of the war, by giving a voice to those directly involved in combat on the frontline. I wanted them to be able to creatively express themselves and share what they see and feel daily. Thus they shoot not only with a weapon but also with a camera. Full English description below

Contribute to the project using the English-language interface => CLICK HEREМене звати Олександра Клод, я фото- та відеохудожниця і психолог. Влітку 2022 я вирішила створити партисипативний проєкт про колективну пам’ять про війну, надавши голос тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій. Я хотіла, щоб вони мали змогу творчо виражати себе та поділитися тим, що бачать і відчувають щодня. Стріляючи (shooting) не тільки зі зброї, а й на камеру. Восени 2022 моя ідея була підтримана Vidnova Fellowship Ukraine. Учасники: Раян Крістофер Коллінс (перший батальйон Інтернаціонального легіону),Олексій Валуйський-Шаригін (підрозділ Сенека), а також, завдяки комунікації з ГО “Жіночий Ветеранський Рух”, відгукнулися жінки: Аляска (Аля Lis, парамедикиня 92), Ірина ISky (фотохудожниця, солдат прес-служби 59 ОМПБР), та Ольга Немцева (журналістка, б'юті редакторка Marie Claire, командир відділення танкового батальйону 47 бригади "Маґура").

На мою пропозицію зголосилися Раян Крістофер Коллінс (перший батальйон Інтернаціонального легіону), Олексій Валуйський-Шаригін (підрозділ Сенека), а також, завдяки комунікації з ГО “Жіночий Ветеранський Рух”, відгукнулися жінки: Аляска (Аля Lis, парамедикиня 92), Ірина ISky (фотохудожниця, солдат прес-служби 59 ОМПБР), та Ольга Немцева (журналістка, б'юті редакторка Marie Claire, командир відділення танкового батальону 47 бригади "Маґура").Я надіслала їм одноразові аналогові камери, і протягом осені 2022 - зими 2023 вони фіксували на плівку свій досвід, побут та відчуття. Процес був розтягнутий в часі, вкрай непередбачуваний і неконтрольований. Одна з камер опинилася в палаючому будинку, в який влучив дрон, та її дивом врятували. В той же час другий дрон влучив поряд з учасницею проєкту – з Аляскою, яка, на щастя, вижила, і успішно лікується наразі. Ці світлини - наче символічний речовий доказ того, що учасники вижили та зберегли свої спогади у фізичному вимірі.


Процес був розтягнутий в часі, вкрай непередбачуваний і неконтрольований. Одна з камер опинилася в палаючому будинку, в який влучив дрон, та її дивом врятували. В той же час другий дрон влучив поряд з учасницею проєкту – з Аляскою, яка, на щастя, вижила, і успішно лікується наразі. Ці світлини - як символічний речовий доказ того, що учасники вижили та зберегли свої спогади у фізичному вимірі.Наразі мета цього проєкту полягає у тому, щоб надрукувати фотокнигу із цими світлинами. І саме тут потрібна ваша підтримка. Зробіть свій внесок у проєкт на Спільнокошті, та отримайте свій примірник фотокниги та інші винагороди!Ваш фінансовий внесок – це інвестиція в памʼять про ці буремні часи, а також – в мистецтво, яке створюється на перетині життя і смерті. Фотокнига, яка буде надрукована – це не тільки памʼятний художній обʼєкт, який знайде своє почесне місце на книжковій полиці. Це археологічний артефакт, що свідчить про незламну силу духа українців. Врешті решт, це інструмент, що дозволяє зупинити час, ніби поставити на паузу прискорений темп війни, щоб роздивитись детальніше, як відбувалася боротьба за незалежність нашої країни. Вище використані світлини авторства Аляски, Раяна Крістофера Коллінса і Ольги Немцевої.


Вище використані світлини авторства Аляски, Раяна Крістофера Коллінса і Ольги Немцевої.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the fall of 2022, my idea to provide the military with an opportunity for creative expression was supported by Vidnova Fellowship Ukraine.

The participants are: Ryan Christopher Collins (1st Battalion of International Legion),

Oleksiy Valujsky-Sharygin (Seneka unit), and,

thanks to the cooperation with NGO “Female Veteran Movement”, a few women claimed that they want to join:

Alyaska (Alya Lis, paramedic 93),

Iryna ISky (photo artist, press service 59),

and Olha Nemtseva (journalist, beauty editor of Marie Claire magazine,

commander of the tank battalion branch of the 47th brigade "Magura").

I sent them disposable analog cameras, and during the fall of 2022 - winter of 2023, they were recording their experience, life, and feelings on the film.

The process was stretched over time, extremely unpredictable and uncontrollable. One of the cameras ended up in a burning house hit by a drone and was miraculously saved. At the same time, the second drone hit the project participant - Alyaska, who, fortunately, survived and is currently undergoing successful treatment. These photos are symbolic physical evidence that the participants have survived and preserved their memories in the physical dimension.

Currently, this project aims to print a book with these film photographs. And this is where your support is needed. Contribute to the project on the Spilnokosht platform, and receive your copy of the photo book or other rewards!

Your financial contribution is an investment in the memory of these turbulent times, as well as in the art that is created at the intersection of life and death. The photobook that will be printed is not only a memorable art object that will find its honorable place on the bookshelf. This is an archaeological artifact that testifies to the indomitable spirit of Ukrainians. After all, it is a tool that allows you to stop time, as if to pause the accelerated pace of the war, to take a closer look at how the struggle for the independence of our country was taking place.

The photos used above are by Alaska, Ryan Christopher Collins, and Olha Nemtseva.

Contribute to the project using the English-language interface => CLICK HERE


Бюджет проєкту:

Друк книжок – 32000 грн

Послуги дизайнера – 22000 грн

Послуги верстальника – 11000 грн

Послуги бухгалтера – 4000 грн

Послуги кольорової корекції світлин до друку - 13600 грн

Менеджмент та координація проєкту –10000 грн

Винагороди (виготовлення свічок з гільз) – 2340 грн

Винагороди (друк та обрамлення світлин) – 4000 грн

Організація доставки збірок і винагород по Україні та за кордон – 10000 грн

Загалом: 108940 грн


Project budget:  


Photo book printing services - UAH 32,000

Designer services - UAH 22,000

Layout designer services - UAH 11,000

Accountant services - UAH 4,000

Color correction services before printing - UAH 13,600

Project management and coordination - UAH 10,000

Rewards (making candles from cartridge cases) - UAH 2,340

Rewards (printing and framing photos) – UAH 4000

Organization of the books delivery in Ukraine and abroad - UAH 10,000

In total: UAH 108,940
Винагороди

Підтримайте проєкт та оберіть винагороду

 • Внесок від 500 грн

  Отримайте власний примірник збірки "Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів" у подарунок / Donation more than 500 UAH — get your own copy of the photobook as a gift

  19 доброчинців

  281 залишилось

 • Внесок від 800 грн

  Отримайте примірник збірки та одну зі свічок, зроблених вручну з гільз від 40мм гранат Donation of more than 800 UAH — get your photobook copy and one of the candles, made from grenade shells

  5 доброчинців

  25 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Отримайте примірник збірки та фотороботу з виставки учасників проєкту Donation more than 2000 UAH — get your photobook copy and an art object, framed photo work from the exhibition

  2 доброчинці

  18 залишилось

Контакти проєкту

Соціальні мережі та інші посилання проєкту

Спільнокошт

Внески доброчинців у проєкт

Блог

Відомості про здійснення проєкту

Ділитись з друзями

Цікаво також

10 проєктів зараз чекають на твою підтримку

Будь ласка, авторизуйтесь!

Заповніть всі поля, щоб увійти в особистий кабінет.

Реєстрація

Заповніть всі поля, щоб приєднатися до Великої Ідеї.

Забули пароль? Натисніть, щоб відновити.

Або швидко зареєструйтеся

Натискаючи кнопку 'Зареєструватися' ви погоджуєтесь з умовами конфіденційності, правилами сайту та спільнокошту.

Відновлення паролю

Введіть зареєстрованний email, щоб отримати інструкцію по відновленню паролю.

Новий пароль

Встановіть новий пароль для вашого акаунта на Big Idea.

Відновлення паролю

Якщо ваш email було зареєстровано, ви отримаєте інструкція по відновленню пароля на пошту.

Ваш пароль було змінено. За бажанням ви можете його змінити також в особистому кабінеті.

Постав питання команді проєкту