Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів

 Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів

31%

47 доброчинців

40 183зібрано (з 125 712 грн)

78 днів залишилось

Друк збірки світлин, що створені військовослужбовцями ЗСУ. ~ Photographs from the frontline. Diary of the collective memories. A photobook of pictures taken by the Ukrainian soldiers on the frontline.

Цей проєкт – про памʼять, та про те, що українці залишаються авторами свого життя навіть тоді, коли ризикують ним заради майбутнього своєї країни.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This project is about memory and the fact that Ukrainians remain the authors of their lives even when they risk it for their country’s future.

My name is Sasha Krolikovska, I am a photo and video artist and a psychologist. Last summer I realized that I want to dedicate my time to giving a voice to those directly involved in combat. I wanted to provide the military with an opportunity to express themselves, manifest, and share what they see and feel every day. So that they shoot not only with a weapon but also with a camera. ENG below 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribute to the project using the English-language interface => CLICK HERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мене звуть Саша Кроліковска, я фото- і відеохудожниця та психологиня. Минулого літа я зрозуміла, що хочу присвятити свій час тому, щоб надати голос іншим – тим, хто безпосередньо залучений у бойові дії. Мені хотілося надати військовим можливість виразити себе, проявити та поширити те, що вони бачать і відчувають щодня. Щоб вони стріляли (shooting) не лише зі зброї, а й із фотоапарата.


Восени 2022 моя ідея надати військовим можливість для творчого самовираження була підтримана Vidnova Fellowship Ukraine, і я змогла розпочати цей проєкт.

На мою пропозицію зголосилися Раян Крістофер Коллінс (перший батальйон Інтернаціонального легіону), Олексій Валуйський-Шаригін (підрозділ Сенека), а також, завдяки комунікації з ГО “Жіночий Ветеранський Рух”, відгукнулися жінки: Аляска (Аля Lis, парамедикиня 92), Ірина ISky (фотохудожниця, солдат прес-служби 59 ОМПБР), та Ольга Немцева (журналістка, б'юті редакторка Marie Claire, командир відділення танкового батальону 47 бригади "Маґура").


Я надіслала їм одноразові аналогові камери, і протягом осені 2022 - зими 2023 вони фіксували на плівку свій досвід, побут та відчуття.

Процес був розтягнутий в часі, вкрай непередбачуваний і неконтрольований. Одна з камер опинилася в палаючому будинку, в який влучив дрон, та її дивом врятували. В той же час другий дрон влучив поряд з учасницею проєкту – з Аляскою, яка, на щастя, вижила, і успішно лікується наразі. Ці світлини - як символічний речовий доказ того, що учасники вижили та зберегли свої спогади у фізичному вимірі.Наразі мета цього проєкту полягає у тому, щоб надрукувати фотокнигу із цими світлинами. І саме тут потрібна ваша підтримка. Зробіть свій внесок у проєкт на Спільнокошті, та отримайте свій примірник фотокниги та інші винагороди.Ваш фінансовий внесок – це інвестиція в памʼять про ці буремні часи, а також – в мистецтво, яке створюється на перетині життя і смерті. Фотокнига, яка буде надрукована – це не тільки памʼятний художній обʼєкт, який знайде своє почесне місце на книжковій полиці. Це археологічний артефакт, що свідчить про незламну силу духа українців. Врешті решт, це інструмент, що дозволяє зупинити час, ніби поставити на паузу прискорений темп війни, щоб роздивитись детальніше, як відбувалася боротьба за незалежність нашої країни.

20 травня 2023 о 16:00 на науково-мистецькій платформі Острів (м.Київ, вул. Волинська, 9/21) відкриється виставка фотографій цього проєкту, та ви зможете побачити частину робіт, що згодом будуть надруковані в фотокнизі. Подія на Facebook

___
Вище використані світлини авторства Аляски, Раяна Крістофера Коллінса і Ольги Немцевої.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the fall of 2022, my idea to provide the military with an opportunity for creative expression was supported by Vidnova Fellowship Ukraine, so I was able to start this project. To my proposal agreed Ryan Christopher Collins (1st Battalion of International Legion), Oleksiy Valujsky-Sharygin (Seneka unit), and, thanks to the cooperation with NGO “Female Veteran Movement”, a few women claimed that they want to join: Alyaska (Alya Lis, paramedic 93), Iryna ISky (photo artist, press service 59), and Olha Nemtseva (journalist, beauty editor of Marie Claire magazine, commander of the tank battalion branch of the 47th brigade "Magura").

I sent them disposable analog cameras, and during the fall of 2022 - winter of 2023, they were recording their experience, life, and feelings on the film.

The process was stretched over time, extremely unpredictable and uncontrollable. One of the cameras ended up in a burning house hit by a drone and was miraculously saved. At the same time, the second drone hit the project participant - Alyaska, who, fortunately, survived and is currently undergoing successful treatment. These photos are symbolic physical evidence that the participants survived and preserved their memories in the physical dimension.

Currently, the goal of this project is to print a photo book with these photos. And this is where your support is needed. Contribute to the project on the Spilnokosht platform, and receive your copy of the photo book or other rewards!

Your financial contribution is an investment in the memory of these turbulent times, as well as in the art that is created at the intersection of life and death. The photobook that will be printed is not only a memorable art object that will find its honorable place on the bookshelf. This is an archaeological artifact that testifies to the indomitable spirit of Ukrainians. After all, it is a tool that allows you to stop time, as if to pause the accelerated pace of the war, in order to take a closer look at how the struggle for the independence of our country took place.

On May 20, 2023, at 4:00 p.m., an exhibition of photographs of this project will open at the Ostriv scientific and artistic platform (Kyiv, Volynska St., 9/21), and you will be able to see some of the works that will later be printed in a photo book. Event on Facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contribute to the project using the English-language interface => CLICK HERE

Бюджет проєкту:

Друк книжок – 25200 грн
Послуги дизайнера – 22000 грн
Послуги верстальника – 11000 грн
Послуги бухгалтера – 4000 грн
Винагороди (виготовлення свічок з гільз) – 2340 грн
Винагороди (друк та обрамлення світлин) – 10000 грн
Організація доставки збірок і винагород доброчинцям по Україні – 4000 грн
 Організація доставки збірок і винагород за кордон – 9000 грн
Послуги кольорової корекції світлин до друку - 13600 грн
Менеджмент та координація проєкту –12000 грн

Загальний бюджет проєкту: 113 140,00 грн + комісія Спільнокошт = 12 571,11 грн

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Project budget:  

 Books Printing - UAH 25,200
 Design - UAH 22,000
 Editing - UAH 11,000
 Accountant - UAH 4,000
 Rewards (making candles from grenade shells) - UAH 2,340
 Rewards (printing and framing of photos) – UAH 10,000
 Delivery of books and rewards across Ukraine - UAH 4,000
 Delivery of books and rewards abroad - UAH 9,000
 Color correction of photos for printing - UAH 13,600
 Project management and coordination - UAH 12,000 

 125 711, 11 UAH in total 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contribute to the project using the English-language interface => CLICK HERE

Винагороди

Підтримайте проєкт та оберіть винагороду

 • Внесок від 500 грн

  Отримайте власний примірник збірки "Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів" у подарунок / Donation more than 500 UAH — get your own copy of the photobook as a gift

  18 доброчинців

  282 залишилось

 • Внесок від 800 грн

  Отримайте примірник збірки та одну зі свічок, зроблених вручну з гільз від 40мм гранат Donation of more than 800 UAH — get your photobook copy and one of the candles, made from grenade shells

  4 доброчинці

  26 залишилось

 • Внесок від 2000 грн

  Отримайте примірник збірки та фотороботу з виставки учасників проєкту Donation more than 2000 UAH — get your photobook copy and an art object, framed photo work from the exhibition

  2 доброчинці

  18 залишилось

Контакти проєкту

Соціальні мережі та інші посилання проєкту

Спільнокошт

Внески доброчинців у проєкт

Блог

Відомості про здійснення проєкту

Ділитись з друзями

Цікаво також

11 проєктів зараз чекають на твою підтримку

Будь ласка, авторизуйтесь!

Заповніть всі поля, щоб увійти в особистий кабінет.

Реєстрація

Заповніть всі поля, щоб приєднатися до Великої Ідеї.

Забули пароль? Натисніть, щоб відновити.

Або швидко зареєструйтеся

Натискаючи кнопку 'Зареєструватися' ви погоджуєтесь з умовами конфіденційності, правилами сайту та спільнокошту.

Відновлення паролю

Введіть зареєстрованний email, щоб отримати інструкцію по відновленню паролю.

Новий пароль

Встановіть новий пароль для вашого акаунта на Big Idea.

Відновлення паролю

Якщо ваш email було зареєстровано, ви отримаєте інструкція по відновленню пароля на пошту.

Ваш пароль було змінено. За бажанням ви можете його змінити також в особистому кабінеті.

Постав питання команді проєкту