Синергія талантів

Синергія талантів

118 6 хвилин хв. читання
18.06.2022

компенсувати свої слабкості, а сильні сторони  використовувати найпродуктивніше

Культура кожного суспільства – це пошук унікальних відповідей на універсальні питання. Цей процес є постійним – ми впливаємо на культуру, культура впливає на нас. Щоб зрозуміти культуру, нам потрібно навчитися заглядати в проміжні простори між відносинами і прислухатися до того, що відбувається в них, досліджувати, як переміщуються знання та інформація.

Зріле суспільство виробляє культуру діалогу та взаємодії. Успішні спільноти знають, як вирішувати дилеми, протиріччя та конфлікти. З комунікації, діалогу та дискусій, які підкріплені ясним баченням та відкритістю до відмінностей людей, народжується єдність. Ідентичність кожного – це поєднання культурної ДНК від причетності до певного контексту та власної, унікальної ДНК. Ваша унікальність – ідеї, продукт та результати вашої роботи – це ресурс для інших. Власна роль розглядається не лише як індивідуальний досвід, а й як драйвер для розвитку проекту, команди, суспільних змін. Перетини проявів різних ролей утворюють унікальний узор суспільної тканини. 

Авраам Маслоу говорив, що людям притаманні дві потреби – потреба до зростання (досконалості) та потреба у безпеці. Для людей одним з основних способів знайти почуття безпеки та захищеності є зв'язок з іншими людьми та почуття, що всі вони об'єднані одним контекстом. Взаємодія через спільний виклик чи можливість – джерело мотивації та росту, отже, і взаємного розвитку в ширшому сенсі. Постановка спільних цілей ясніше окреслює ваші ролі, отже, і завдання, розібравшись у яких, ви можете поділитися цим із іншими.

Інтерпретація контекстів виявляє трансдисциплінарність. Вплив належить вже не тим, хто має знання, а тим, хто добре вміє об'єднувати різні галузі та сфери знань. Епоха кочівників знань вже настала і трансформується в ідею, що кожен може стати агентом змін у суспільстві, перебуваючи в безперервному розвитку і залишаючись причетним до локальних і глобальних контекстів.

Таких людей називають Knowmads (від англ. ноумади/кочівники за знаннями). Ноумади в гіперпов'язаному світі, що постійно розвивається, перетворюють інформацію на знання та можливості, позитивно реагуючи на виклики. Вони дивляться на будь-який досвід, включаючи помилки, як джерело навчання. Ноумади використовують різні технології при виконанні роботи і знають поточні тенденції. Такі люди креативні та інноваційні, що дає змогу вносити нестандартні рішення в найрізноманітніші проекти. Основна мотивація ноумадів – співтворення. Завдяки утворенню сітки вмінь з іншими гравцями і учасниками команд так привноситься цінність в різні контексти. Ноумади успішно освоюють інформацію, діляться нею та знають, як витягти з кожного проекту найактуальніші дані. Вони перебувають у постійному навчанні. Гнучкість і стійкість – їхні головні навички, які допомагають залишатись ресурсними і адаптивними в будь-якій ситуації. Вони працюють у різноманітних командах і надають великого значення контактам, тому мають велику здатність створювати соціальні мережі.

 

Таким чином, можлива модель ризоми суспільства з розподіленим центром – критичність ієрархічності нівелюється за рахунок індивідуальної гнучкості та формування стійких зв'язків. Мобільність трафіку ідей збільшується у рази. Синергія талантів виникає на стику розуміння, як взаємодіяти з іншими через свої таланти, та цілісності процесу комунікації. Вміння бути в різних ролях забезпечує навичку відчувати інші ролі та здійснювати більшу провідність культурної ДНК. Як аналогію можна взяти приклад із ботаніки. В структурі рослин немає жодного центрального командного пункту, який би відповідав би за все, як, наприклад, людський мозок, натомість їхня організація повністю розосереджена. Можна лишити в рослині лише 10% частин і вона все одно продовжить жити.

Тому модель екоциклу – це гнучка адаптивна технологія не лише з пошуку свого ритму та соціальної ідентичності, а й ітераційний процес побудови діалогу між ролями з різними компетенціями у суспільстві. Ми своїми ідентичностями посилаємо суспільству певні сигнали і приймаємо символічні сигнали як носії свого сенсу. Етапи роботи з інформацією нагадують фрактальну структуру – мікропроцеси на індивідуальному рівні повторюються у макропроцесах. Тест допоможе зорієнтувати вас по ролі та компетенціям, які вам найбільш притаманні, та допоможе визначити, як ви якнайкраще взаємодієте з іншими ролями: https://biggggidea.com/questionnaire/

 

Якщо ви уважніше придивитесь до продуктивних команд, ви побачите так чи інакше присутність усіх ролей, якщо проаналізуєте за певними критеріями: як учасники поводяться певним чином, як робиться індивідуальний внесок у роботу, як відбувається взаємодія з оточуючими. Використовуючи ролі, проведіть аналіз своєї команди, і ви зрозумієте її можливості та її обмеження. При цьому зріла команда здатна компенсувати свої слабкості, а сильні сторони може використовувати найпродуктивніше. Незбалансовані по ролям команди можуть нівелювати недоліки за рахунок самопізнання, використовуючи цикл зростання.

Найстійкіші зв’язки утворюються між сусідніми позиціями. Стратегічне бачення посилюється відповідними даними та дає можливість системно моделювати майбутнє, логічно перетікаючи до моделей оновлення мислення для необхідних змін у системі. Навчання скеровується концептуальними установками попереднього етапу та має на меті також побудову емпатійних відносин, що є ресурсом для фази прототипування, котра починається з мотивації до сильних кооперацій. Побудова впливових проектів можлива через моніторинг передбачуваних результатів та вміння збирати зворотній зв’язок. Дані ж роблять можливим аналіз на відстані, що є передумовою для тестування нових моделей зростання.  

 


Люди схильні мати від однієї до декількох командних ролей, одна з яких зазвичай може переважати над іншими. Ті ролі, які вам найменш притаманні, чи взагалі не близькі, є ресурсом до зростання. Використовуйте цю колекцію як цикл рефлексії, щоб пройти через всі фази циклу на своєму прикладі, і зрозуміти, як та чи інша роль може бути проявлена у вашому житті. 

Пройшовши колекцію з реалізації своєї творчої сили та ознайомившись зі своєю роллю завдяки тесту, завершіть цикл рефлексією:

  • У якому ритмі мені найкомфортніше рухатися? Як часто я роблю паузи, я дію імпульсивно чи розмірено?

  • На що я хочу впливати? Які критерії цих соціальних змін?

  • Як я можу зараз будувати зв’язки з різними людьми?

  • Що було найціннішим, який головний інсайт я виношу зі своєї внутрішньої роботи зростання, а що з зовнішньої діяльності?

  • Що я тепер хочу розвивати наступним кроком?

  • Що мені вдається добре? У яких суміжних сферах я ще можу застосовувати навички? Яку користь це може привнести?

Еко-цикл росту і розвитку – повторюваний і безперервний та допомагає поєднувати всі ролі. Усвідомлення у кожному моменті та довіра до свого ритму запускає фази циклу по-новому. Головне – бути готовим стартувати з будь-якого моменту та отримати від цього задоволення. Знайти фокус означає знайти енергію. Ритмічність циклу за допомогою додаткових точок уваги оновлює ідеї та наводить різкість на кожному кроці. Модель дає орієнтири пошуку нової енергії, а отже, і втілення творчого потенціалу. Жити в оптимальному режимі – це про комплексність: про свої життєдайні сили, про відносини з собою, своєю тілесністю та оточуючим простором і, власне, про реалізацію внутрішньої необхідності бути корисним в цьому місці і в цей час.

____

Тут ви можете пройти тест «Ролі в екосистемі»

Зрозумілі поради, завдяки яким бізнес зможе вийти на краудфандинг, а значить залучити ресурси, підвищити впізнаваність свого бренду та зростити спроможність команди.

Вкладаючи кошти в культурний проект, який репрезентує країну як простір, що народжує зірок світового мистецтва, спонсори інвестують у власний успіх, бо позитивний імідж держави, де існує успішна, цікава всьому світу художня сцена – це найкращій шлях до поліпшення іміджу національного бізнесу на міжнародному ринку.