З допомогою гри всього за 2 години команда проходить від побудови спільної мови до моделювання стратегії для досягнення складних цілей. 
 

 

«Місто-Синергія» настільна гра для синхронізації команди. Максимальна кількість гравців – 6 учасників для одного ігрового набору. Тривалість гри – 1,5 - 2 години. Вік гравців – 12 - 99 років. Можлива гра як однієї команди з одним ігровим набором, так і одночасна гра трьох-чотирьох команд з окремими ігровими наборами. Коли грають більше двох команд за підсумками гри, кожна з команд має можливість представити іншим місто, яке вони створили, і розповісти, як команда обирала проєкти для реалізації. Ключем до гри, яка налаштує команду на взаємодію і поглибить розуміння взаємозалежності є вибір способу святкування в команді проходження кожного з 5 раундів і спільних перемог. Гра «Місто Синергія» посилює команди, які прагнуть підтримати свою продуктивність поглиблюючи зв’язки між талантами, відкритість і довіру в компанії. Гру можна придбати в якості винагороди, підтримавши інституційний спільнокошт команди Велика Ідея Big Idea й зіграти з командою на наступній зустрічі клубу бізнес-участі GoBiGGGA! 

«Місто Синергія» — простір абстрактного міста, де моделюються відносини між соціальними інвесторами та підприємливими лідерами за принципом гри з ненульовою сумою. Гра заснована на дослідженні стратегій філантропії у 21 столітті, проведеному Garage Gang у 2017 році за підтримки The Mott Foundation. Garage Gang у співпраці зі студією Exuperi розробила нові правила та ігрову техніку, яка дозволяє включити всіх гравців і спонукали до формування нової узгодженості між учасниками заради досягнення складних цілей у своєму місті. 

Гра створена для спілкування між соціальними лідерами, людьми, які ініціюють проєкти та соціальними інвесторами, людьми, які вкладають свої ресурси, що через ігровий досвід вибудовують спільну мову для взаємного обміну. В процесі тестування пілоту гри з командами Red Bull, УКФ, Інша Освіта та зі студентами Інституту лідерства та управління у Львові вдалося розпізнати її додаткову цінність: «Місто Синергія» синхронізує команду за 2 години гри й вчить святкуванню командних результатів, що формуються в синергії різних ролей в місті.

Задум гри дозволяє учасникам поєднувати різні ролі в грі та розуміти, як побудувати взаємну комунікацію. Ця гра ідеально підходить для формування спільної мови в команді та підсилення усвідомлення індивідуальних та командних стратегій співпраці. Під час реалізації проєктів гравці повинні одночасно виконувати ролі підприємців-лідерів та соціальних інвесторів. 

Гра «Місто Синергія» сприяє розвитку спільної мови для командної взаємодії та роздумів про ефективність результатів гри, що проявляються як вплив на місто. Вплив міста формується та посилюється як розглянутими, так і реалізованими проєктами. 

 

Є 4 типи проєктів, які зміцнюють креативні капітали міста: культурні, людські, соціальні та інфраструктурні. Команда отримує додаткові бали за набір з 4-х видів виконаних проєктів. У грі окремі гравці мотивуються на реалізацію однотипних проєктів, а команда отримує більше балів за набори з всіх 4 типів проєктів. Проєкти реалізуються шляхом залучення ресурсів від команди та забезпечення власного лідерства гравця.

Гра заснована на симуляції міського життя. Кожне місто є розробленим способом спільного життя, тому що місто вимагає навичок, щоб жити великими групами на обмеженій території, часто з надзвичайно обмеженими ресурсами. В результаті міста стали ареною, на якій спрацьовували правила гри певних суспільств. 

 

Гра включає 5 типів міських капіталів креативності, які формують вплив на місто:

☼ Людський капітал – це поєднання навичок і знань та їх прояв в інноваціях. Розвиток цього капіталу залежить від схильності людей до навчання та готовності до самоосвіти. Це підкріплено науковими дослідженнями, лабораторними дослідженнями, доступністю навчальних закладів, рівнем інновацій на підприємствах.

☼ Культурний капітал представлений концепціями, цінностями, творчими практиками, які змінюють моделі поведінки та дозволяють людям переосмислювати й проєктувати життєвий досвід. Це відповідає культурному рівню та творчому потенціалу міста. Це проявляється в соціальних нормах і моделях поведінки, від меню ресторанів до одягу. Цей вид капіталу також визначає, як інші види капіталу циркулюють у суспільстві, враховуючи, що система неформальних правил, сформованих культурним капіталом, зазвичай сильніша за формальне законодавство.

☼ Соціальний капітал – це соціальні зв’язки та довіра, рівень залучення та гнучкості в комунікаційних мережах. Це проявляється через громадянську активність у вирішенні проблем міста та громад, бажання брати участь у волонтерській та благодійній діяльності, розвиненості галузевих кластерів, поширеність адвокаційних коаліцій, мереж міських акторів та рівня залученості громадян до розробки стратегій міста.

☼ Інфратруктурний капітал – це стан міського середовища та механізми, що забезпечують обіг і перетворення всіх видів капіталу. Ключовими показниками тут є правова система, рівень корупції, незалежність ЗМІ, методи збору відповідної інформації, свобода вираження поглядів, доступність та якість публічного простору, різноманітність фінансових інструментів. Тому інфраструктурний капітал можна вважати «нервовою системою» для обігу інших видів капіталів і основою для інновацій.

☼ Фінансовий капітал – в грі це ресурси, які можна інвестувати в розвиток проєкту. В містах фінансовий капітал оцінюється як ефективний вплив інших чотирьох капіталів на економіку. Неперервний потік фінансового капіталу є показником здорового балансу відносин і процесів у місті.

☼ Лідерство використовуються гравцями для якісної реалізації власних проєктів. Деякі проєкти складні й потребують більше лідерства, ніж доступно в одному раунді. Проєкт може перейти на наступний раунд, втім ресурси повертаються в банк капіталів і в наступному раунді їх потрібно залучити в тій же мірі, щоб завершити реалізацію проєкту. За загальною кількістю набраних очок гравці оцінюють свій спільний внесок і рівень синергії командної взаємодії. 

Гра «Місто Синергія» сприяє розвитку спільної мови для команди, що підвищує їх адаптивність та винахідливість у спільних діях.