Метамодернізм: погляд на науку

Метамодернізм: погляд на науку

600 11 хвилин хв. читання
4.12.2018

Як різні фундаментальні аспекти реальності поглинають одні одних

Кожна філософія, що поважає себе (і в цьому випадку, самоіронічна), повинна співвідноситися зі знанням. Що ми можемо знати? Як ми можемо це знати? Які знання слід вважати найбіль­ш фундаментальними та цінними? Що робити з суб'єктивним досвідом, соціальними конструкціями, релігіями та духовністю перед лицем наукового дослідження?

Без зайвого галасу, стрибаймо до переліку понять. Метамодерний погляд на науку це:

  • Поважати науку як необхідну форму пізнання.
  • Бачити, що наука завжди контекстуальна і правда завжди гіпотетична; що реальність завжди містить глибші істини. Все, що ми вважаємо реальним, одного дня розтане як сніг на сонці.
  • Розуміти, що різні науки і парадигми водночас є істинними; що більшість їх очевидних протиріч є поверхневими і ґрунтуються на помилкових уявленнях або невдачах перекладу чи інтеграції.
  • Бачити, що значні прозріння та відповідні знання існують на всіх етапах розвитку людини і суспільства, включаючи племінне життя, політеїзм, традиційне богослов'я, модерний індустріалізм та постмодерну критику. У книзі «The 6 Hidden Patterns of World History»  я називаю це «еволюцією “метамемів”».
  • Святкувати та втілювати нелінійність у всіх немеханічних сферах, таких як суспільство та культура. Нелінійність, в її найпростішому визначенні, означає, що вихідні дані системи не пропорційні введеним даним.
  • Таїти залежну від конкретних умов підозру щодо механічних моделей та лінійного причинного зв'язку.
  • Мати «системний світогляд», щоб бачити, що речі утворюють частини самоорганізованих верхобіжних систем: від субатомних одиниць до атомних частинок, до молекул, до клітин, до організмів.
  • Бачити, що все живе і самоорганізується тому, що воно розпадається, що життя — це завжди вихор руйнування: єдиний спосіб створення і збереження впорядкованої моделі полягає у генеруванні відповідного безладу. Ось принципи автопоезису (самотворення — прим. пер.): ентропія (речі деградують і розпадаються) і «негативна ентропія» (розпад — це те, що робить життя можливим).
  • Сприймати, що у всіх людей та інших організмів є спільний поєднуючий, всеосяжний світогляд, велика історія або грандіозний наратив (релігія, коли часто інтерпретується буквальне значення слова: щось, що пов'язує всі речі) і, отже, приймати необхідність великої історії, всеосяжної історії про світ. Метамодерніст має власний, безсоромно великий наратив, синтезуючи  його доступне розуміння. Але це відбувається легко, адже можна визнати, що це завжди частково вигадка — це протосинтез.
  • Сприймати онтологічні питання дуже серйозно, тобто дозволити питанням про те, «що є справді реальним», спрямовувати нас у науці та політиці. Це називається онтологічним поворотом.

Для більшості сучасних людей перші два пункти є очевидними. Наука визначається як те, що може бути вивчене сталим методом і може бути емпірично підтверджене або спростоване подальшими дослідженнями. Ви також можете створити альтернативні теорії, які пояснюють явища більш однозначно, точно і в більшій гармонії з іншими наявними знаннями.

Це загальне уявлення про науку, звісно, означає, що все те, про що ми думаємо, що ми знаємо, завжди є неповною історією більшої таємниці. Це справедливо навіть для найбільш символічних та могутніх наук, як от фізика. Наприклад,  доведено, що закони Ньютона  краще  пояснюються загальною теорією відносності Айнштайна. А деякі сучасні фізики, такі як Лі Смолін, припускають, що ми живемо у світі, де навіть природні закони виникають радше як тривалі «звички» всесвіту, ніж існують як «закони», написані до його існування. У тому ж дусі Ерік Верлінде стверджував, що гравітації не існує, що вона може бути ілюзією.

image

 

Навіть найосновніші та найконкретніші наші переконання — і ті, що якнайкраще передрікають поведінку природи — є частиною більших таємниць. Наука — це процес побудови на вже відомому, який завжди руйнує попередній досвід. Це танець свідомості, що завжди занурюється глибше у таємницю. Ми не живемо у світі, де «наука» говорить нам «правду». Ми живемо у всесвіті, де істина завжди перебуває поза нами, коли ми занурюємося в її таємницю.

Це розуміння вимагає холістичного погляду на світ. Ми не можемо легко погодитись із редукціоністським поглядом, що фізика обґрунтовує хімію, яка обґрунтовує біологію, яка обґрунтовує психологію, яка обґрунтовує соціальні науки. Авжеж, у цій прогресії є певна логіка, але це лише частково так.

Існують по-справжньому різні аспекти реальності: де, наприклад, наш суб'єктивний досвід завжди повинен бути частиною рівняння, і це розуміння завжди лежить у межах соціального контексту — у випадку з людьми цей соціальний контекст просякнутий значущими символами і їхніми взаєминами. Тож оскільки навіть вивчення «фізики» не може існувати як щось поза соціально опосередкованою свідомістю, такий спосіб пояснення світу не може дати нам усіх відповідей. Суб’єктивна сфера, як і об’єктивна, заслуговують різних, окремих форм дослідження: гуманного, з прийняттям перспективи, інтерпретації, міркування і навіть медитації.

Якщо ви не можете вказати на «фізику», яка існувала б до будь-якого свідомого розуміння, ви вже не можете повірити, що лише фізика містить вичерпні знання природи та реальності.  Це просто набір ментальних моделей взаємин між різними частинами освіченого світу. Звичайно, це не означає, що фізика зводиться до переконань та суб'єктивного досвіду. Радше вся фізична реальність існує в межах нашої соціально опосередкованої свідомості, так само, як і сама свідомість існує лише в межах фізичної реальності. Різні фундаментальні аспекти реальності поглинають одні одних. Цей парадокс — це те, що пропустила більшість спостерігачів: цей аспект реальності цілком поглинутий ще одним аспектом реальності, який, своєю чергою, поглинається саме тим, що він сам поглинає. Дуже мало людей це розуміють.

Отже, ми насправді не маємо безпечного «підґрунтя реальності», лише дивний простір, що розходиться тунелями в усіх напрямках. У цьому чудовому і лячному залі дзеркал ми все ще повинні зафіксувати найкращі моделі реальності, і ми все одно маємо поважати авторитет науки, який можна поставити під сумнів лише ще більш універсальними авторитетами науки.

image

 

НОВИЙ ОНТОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ

Інші пункти у списку містять деякі моделі, які є основоположними для метамодерного погляду на знання, що дає нам певні зачіпки, за які ми можемо схопитися.

Метамеми є шаблонами нашого бачення реальності. Суспільства — і їхні науки — розвиваються шляхом поступових змін знань та культурних моделей, які Річард Докінз влучно окреслив мемами. Але є також шаблони, які організовують загальні моделі цих мемів — «метамеми». Модернізм, або модерне життя, є одним із таких метамемів, що з’являються в мистецтві, філософії, науці, правових структурах, політиці та соціальній організації повсякденного життя. Іншим метамемом є постмодернізм, що з'явився в пізніших модерних суспільствах. Метамодернізм тільки народжується.

Тому, навіть якщо наука є панівною, вона завжди створюється в соціальних, економічних, культурних та філософських умовах, що визначають, які наукові питання ставляться, які методи використовуються, які проблеми розглядаються як варті уваги, які питання є прийнятними, а які — табуйованими.

image

 

Дивлячись із царини науки, ми бачимо все більше зростання нелінійних перспектив та моделей. У вас поширюється вивчення комплексних, самоорганізованих систем, які слідують за логікою теорії хаосу — і цей рух набирає силу в науках. Вивчення комплексних, самоорганізованих систем, які слідують за логікою теорії хаосу, зростає — і цей рух набирає силу в науках.

Коли ви вивчаєте системи такого типу, «вхід», зазвичай, не пропорційний «виходу» системи. Саме собою це, безумовно, дурне і досить тривіальне спостереження: авжеж, існує безліч речей, які не можна описати лінійними механічними моделями. Але повторний вплив на системи мислення також змінює загальний сенс реальності: ми залишаємо позаду погляд на реальність як «машину» і починаємо бачити її як більший комплекс дуже різних взаємопов’язаних систем. Від молекул до клітин, до організмів, до екосистем та суспільств, ви можете вивчити їхній аутопоезис, їхню схильність до самотворення. І парадоксально, це стало можливим лише завдяки тому, що все у світі підвладне ентропії і постійно розпадається.

Усе це означає, що ви починаєте розуміти, як часто наша схильність мислити лінійними поняттями вводить нас в оману, як наша інтелектуальна інтуїція зраджує нас. Ми дійшли до того, що очікуємо неочікуваного. Ми починаємо розуміти, що питання завжди більш контр-інтуїтивні, ніж ми могли б подумати. Ми починаємо менше фокусуватися на прийнятих істинах та реаліях і більше — на відкритих процесах. Наприклад, під час написання вступу до цього блогу, який використовує ряд сплюснених та скорочених теорій і концепцій, я все ще бачу, що ці півтеорії живлять процес становлення метамодерного розуміння світу. Просування більшої інтуїції, якщо бажаєте. Ця інтуїція, своєю чергою, може привести нас до нової, надійнішої науки. У всіх науках з'являються такі надійні теорії: від різноманітної роботи Інституту Санта-Фе з вивчення теорії складних систем, до Центру вивчення колективного розуму у Массачусетському технологічному інституті, до справжнього вибуху теорії мережі А.-Л. Барабасі, яка нещодавно вступила в неврологію і медицину. У вас є безліч людей, які працюють над «глибоким вивченням», тобто розробкою машин для сприяння появи штучного інтелекту. І тоді у вас є поле комплексної економіки та відповідні розробки в соціології. Список продовжується. Це справжня революція в науці, тісно пов'язана з тим, що можна вільно назвати метамодерним сенсом науки. У гуманітарних науках у вас є такі люди, як «енактивісти», які працюють з подібними поняттями. І звичайно, є всі погляди на складні взаємодії в метеорології та екології

Але розгляд науки через об'єктив хаосу, складності, взаємодії, ентропії, автопоезису і виникнення позначає відсутність «сталого» погляду на неї. Авжеж, існує «модель, що з'єднує», яка описується все ширшим колом авторів, таких як Фритьйоф Капра, Грегорі Бейтсон, Умберто Матурана і Франциско Варела, Юваль Ной Гарарі, Роберт Райт, Сорен Брійєр, Мануель ДеЛанда та ін. Проте метамодерний погляд не є «правильним поглядом» або інтуїтивним відчуттям реальності.

image

 

Це протосинтез. Це синтез знання і перспектив, що може бути отриманий на даному етапі в історії — і, можливо, не єдиний чи найкращий — йому також призначено бути переглянутим і, зрештою, заміненим, як і всім попереднім інтуїціям науки.

Але метамодерну свідомість не влаштовує релятивістський погляд на науку. Вона все ще вважає, що існують більші моделі та таємниці, що чекають розкриття, і що деякі істини та інтуїції є кориснішими та в цьому сенсі «вищими» за інші. Таким чином вона схоплює цей протосинтез і утримує його самосвідомою наївністю. Тому що, врешті-решт, нам потрібен напрямок. Нам потрібно у щось вірити.

І всі ми маємо поклонитися перед осліплюючою елегантністю науки.

І, як стверджували деякі автори, зокрема Карен Барад, постгуманісти та, можливо, «спекулятивні реалісти», ми не можемо задовольнитися лише знанням, лише наукою. Наш погляд на науку завжди переплітається з нашим загальним відчуттям реальності, того, що  «справді є реальним», з онтологією.

Отже, метамодерна філософія намагається визначити, що є справді реальним. Відповідно, стверджується, що цей зал дзеркал з його фундаментальними аспектами реальності, такими як свідомість і фізична реальність, є вищою реальністю. Метамодерна філософія продовжує запитувати про природу цієї реальності і розуміє, що філософія не витісняється емпіричною наукою на периферію.

Навіть більше, філософія підтверджує сама себе в самій сутності всіх наукових прагнень. Те саме стосується і духовності, тому що всі філософські прагнення, по суті, мають відноситись до самої реальності. Ці безсловесні взаємини, після того, як все вже сказано і зроблено, залишаються все ще духовними.

Це онтологічний поворот. Ми звертаємо, базуючи нашу науку на поглибленому філософському дослідженні природи реальності. Наша робота як метамодерних філософів та вчених полягає в тому, щоб переписати саму тканину того, що є реальним, оскільки наші колективні погляди висловлюють вищі істини, оскільки вони відображають більш глибоке уявлення про фізику та комплексні, складні системи — і приводять нас до величезного поля роздумів, пильно дивлячись глибше в безодню.

І коли ви дивитесь в безодню, безодня також дивиться у вас.

 

 

Роботи та ілюстрації: L'oiseau Bleu, Jean Metzinger

Оригінал: http://metamoderna.org/metamodern-view-of-science?lang=en

Автор: Ханзі Фрайнахт

Переклад: Krolikowski Art

Зрозумілі поради, завдяки яким бізнес зможе вийти на краудфандинг, а значить залучити ресурси, підвищити впізнаваність свого бренду та зростити спроможність команди.

Гра «Місто Синергія» сприяє розвитку спільної мови для команди, що підвищує їх адаптивність та винахідливість у спільних діях.